Zawarte w 2014 r. porozumienie w sprawie realizacji programu studiów typu double degree (podwójne dyplomy) pomiędzy Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie a Moskiewskim Państwowym Uniwersytetem Pedagogicznym (MPGU) weszło w fazę realizacji.

To już czwarta umowa o podwójnych dyplomach wypracowana w Instytucie Neofilologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Pozostałe trzy zawarto z francuskimi uniwersytetami Paryż 13, Grenoble-Alpes i Artois. Każda z nich podnosi atrakcyjność oferty programowej Instytutu, a zwłaszcza dwóch filologii zaangażowanych w ich wdrażanie – filologii romańskiej i filologii rosyjskiej.

Jak większość tego typu porozumień, umowa z MPGU opiera się na wymogu realizacji części wspólnego programu studiów w uczelni partnerskiej, w wymiarze jednego bądź dwóch semestrów. Obecnie grupa pięciu studentek Instytutu Języków Obcych MPGU uczęszcza na zajęcia w Krakowie, a czworo polskich studentów przebywa w tym samym czasie w Moskwie.

Z szerszą informacją o niedawno uruchomionym programie podwójnych dyplomów można zapoznać się między innymi na stronie Moskiewskiego Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego.