W związku z problemami technicznymi, które wystąpiły podczas głosowania na Studenta Roku 2015/2016, organizator konkursu zdecydował o powtórzeniu plebiscytu. Zgodnie z uaktualnionym regulaminem głosowanie przebiegać będzie dwuetapowo:

  • Etap I – głosowanie on-line na stronie głównej Uczelni – w dniach od 15 listopada 2016 r. od godz. 15.00 do 20 listopada 2016 r. do godz. 20.00.
  • Etap II – głosowanie Komisji Konkursowej – po zakończeniu głosowania on-line, w terminie do 23 listopada 2016 r.

Kandydat, który uzyska największą liczbę punktów z etapu I i II, otrzyma tytuł „Studenta Roku”.

Głosowanie on-line zostało zakończone w dniu 20 listopada 2016 r. o godz. 20.00

loading...

 

Sylwetki kandydatów:

Anna Kubiak

Anna Kubiak
„Studentka Listopada”

Patrycja Stuglik

Patrycja Stuglik
„Studentka Grudnia”

Natalia Knycz

Natalia Knycz
„Studentka Stycznia”

Piotr Budzyń

Piotr Budzyń
„Student Lutego”

Joanna Hebda

Joanna Hebda
„Studentka Marca”

Małgorzata Bazylewicz

Małgorzata Bazylewicz
„Studentka Kwietnia”

Piotr Kondraciuk

Piotr Kondraciuk
„Student Maja”

Małgorzata Świerad

Małgorzata Świerad
„Studentka Czerwca”

 

loading...