Kierownik
mgr Robert Dudzik
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 154
telefon 12 662 60 19
robert.dudzik@up.krakow.pl

Zastępca Kierownika
mgr Iwona Stankiewicz
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 148
telefon  12 662 60 28
iwona.stankiewicz@up.krakow.pl