SEMESTR ZIMOWY1 października 2016 – 19 lutego 2017
zajęcia dydaktyczne w semestrze zimowym 3 października 2016 – 30 października 2016
3 listopada 2016 – 22 grudnia 2016
2 stycznia 2017 – 29 stycznia 2017
uroczysta inauguracja roku akademickiego
(dzień wolny od zajęć dydaktycznych – obowiązkowy udział w uroczystości studentów i pracowników)
14 października 2016
ferie zimowe 23 grudnia 2016 – 1 stycznia 2017
zimowa sesja egzaminacyjna 30 stycznia 2017 – 7 lutego 2017
przerwa międzysemestralna 8 lutego 2017 – 19 lutego 2017
poprawkowa sesja egzaminacyjna 13 lutego 2017 – 19 lutego 2017
SEMESTR LETNI20 lutego 2017 – 30 września 2017
zajęcia dydaktyczne w semestrze letnim 20 lutego 2017 – 13 kwietnia 2017
19 kwietnia 2017 – 14 czerwca 2017
ferie wiosenne 14 kwietnia 2017 – 18 kwietnia 2017
Święto Uczelni
(dzień wolny od zajęć dydaktycznych – obowiązkowy udział w uroczystości studentów i pracowników)
11 maja 2017
letnia sesja egzaminacyjna 16 czerwca 2017 – 30 czerwca 2017
wakacje letnie
(w tym praktyki przewidziane w planie studiów)
1 lipca 2017 – 30 września 2017
poprawkowa sesja egzaminacyjna 4 września 2017 – 17 września 2017

 

Organizację roku akademickiego 2016/2017 na studiach niestacjonarnych ustalają Dziekani poszczególnych Wydziałów.

Podstawa prawna: Decyzja nr R/D.0201-5/2016 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego z dnia 29 lutego 2016 r. (PDF 242 KB)