Lp.KierunekJednostka organizacyjna UczelniOcena przyznana przez Państwową Komisję Akredytacyjną
1. administracja Wydział Humanistyczny
Instytut Prawa, Administracji, Ekonomii
kierunek nie był oceniany
2. animacja kultury w przestrzeni społecznej

Wydział Sztuki
Instytut Malarstwa i Edukacji Artystycznej

kierunek nie był oceniany
3. architektura informacji Wydział Filologiczny
Instytut Nauk o Informacji
kierunek nie był oceniany
4. archiwistyka zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo Wydział Humanistyczny
Instytut Historii i Archiwistyki
kierunek nie był oceniany
5. art & design Wydział Sztuki kierunek nie był oceniany
6. bezpieczeństwo wewnętrzne

Wydział Politologii
Instytut Politologii

kierunek nie był oceniany
7. bezpieczeństwo narodowe Wydział Pedagogiczny
Instytut Bezpieczeństwa i Edukacji Obywatelskiej
kierunek nie był oceniany
8. bezpieczeństwo państwa Wydział Politologii
Instytut Politologii
kierunek nie był oceniany
9. bioinformatyka Wydział Geograficzno-Biologiczny
Instytut Biologii
kierunek nie był oceniany
10. biologia Wydział Geograficzno-Biologiczny
Instytut Biologii
pozytywna
Uchwała nr 462/2017 Prezydium PKA z dnia 7 września 2017 r.
11. digital design Wydział Sztuki
Katedra Multimediów
kierunek nie był oceniany
12. edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych Wydział Sztuki
Instytut Malarstwa i Edukacji Artystycznej
pozytywna
Uchwała nr 329/2008 Prezydium PKA z dnia 29 maja 2008 r.
13. edukacja techniczno-informatyczna Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny
Instytut Techniki
pozytywna
Uchwała nr 897/2011 Prezydium PKA z dnia 29 września 2011 r.
14. ekonomia społeczna Wydział Politologii
Instytut Prawa, Administracji i Ekonomii
kierunek nie był oceniany
15. etyka - mediacje i negocjacje Wydział Humanistyczny
Instytut Filozofii i Socjologii
kierunek nie był oceniany
16. filologia polska Wydział Filologiczny
Instytut Filologii Polskiej
pozytywna
Uchwała nr 287/2009 Prezydium PKA z dnia 23 kwietnia 2009 r.
17. filologia
- filologia angielska
- filologia niemiecka
- filologia romańska
- filologia rosyjska
Wydział Filologiczny
Instytut Neofilologii
pozytywna
Uchwała nr 554/2006 Prezydium PKA z dnia 6 lipca 2006 r.
18. filozofia Wydział Humanistyczny
Instytut Filozofii i Socjologii
pozytywna
Uchwała nr 277/2017 Prezydium PKA z dnia 22 czerwca 2017 r.
19. fizyka Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny
Instytut Fizyki
pozytywna
Uchwała nr 331/2011 Prezydium PKA z dnia 5 maja 2011 r.
20. geografia Wydział Geograficzno-Biologiczny
Instytut Geografii
pozytywna
Uchwała nr 344/2013 Prezydium PKA z dnia 20 czerwca 2013 r.
21. gospodarka przestrzenna  Wydział Geograficzno-Biologiczny
Instytut Geografii
kierunek nie był oceniany
22. grafika Wydział Sztuki pozytywna
Uchwała nr 533/2015 Prezydium PKA z dnia 2 lipca 2015 r.
23. historia Wydział Humanistyczny
Instytut Historii i Archiwistyki
pozytywna
Uchwała nr 130/2017 Prezydium PKA z dnia 6 kwietnia 2017 r.
24. informacja naukowa i bibliotekoznawstwo Wydział Filologiczny
Instytut Nauk o Informacji
pozytywna
Uchwała nr 148/2007 Prezydium PKA z dnia 8 marca 2007 r.
25. informatyka Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny
Instytut Informatyki
pozytywna
Uchwała nr 332/2011 Prezydium PKA z dnia 5 maja 2011 r.
26. kulturoznawstwo i wiedza o mediach Wydział Filologiczny
Instytut Filologii Polskiej
kierunek nie był oceniany
27. logopedia Wydział Filologiczny
Instytut Filologii Polskiej
kierunek nie był oceniany
28. malarstwo Wydział Sztuki
Instytut Malarstwa i Edukacji Artystycznej
kierunek nie był oceniany
29. matematyka Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny
Instytut Matematyki
pozytywna
Uchwała nr 916/2010 Prezydium PKA z dnia 23 września 2010 r.
30. ochrona środowiska Wydział Geograficzno-Biologiczny
Instytut Geografii
pozytywna
Uchwała nr 405/2019 Prezydium PKA z dnia 28 czerwca 2019 r.
31. odnowa biologiczna Wydział Geograficzno-Biologiczny
Instytut Biologii
kierunek nie był oceniany
32. pedagogika Wydział Pedagogiczny
Instytut Nauk o Wychowaniu
wyróżniająca
Uchwała nr 161/2012 Prezydium PKA z dnia 24 maja 2012 r.
33. pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Wydział Pedagogiczny
Instytut Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej
wyróżniająca
Uchwała nr 174/2019 Prezydium PKA z dnia 11 kwietnia 2019 r.
34. pedagogika specjalna Wydział Pedagogiczny
Instytut Pedagogiki Specjalnej
pozytywna
Uchwała nr 303/2016 Prezydium PKA z dnia 16 czerwca 2016 r.
35. politologia Wydział Politologii
Instytut Politologii

pozytywna
Uchwała nr 393/2018 Prezydium PKA z dnia 9 lipca 2018 r.

36. praca socjalna Wydział Pedagogiczny
Instytut Nauk o Wychowaniu
kierunek nie był oceniany
37. prawo Wydział Politologii
Instytut Prawa, Administracji i Ekonomii
kierunek nie był oceniany
38.  psychologia  Wydział Pedagogiczny
Katedra Psychologii
 kierunek nie był oceniany
39. socjologia Wydział Humanistyczny
Instytut Filozofii i Socjologii

pozytywna
Uchwała nr 10/2018 Prezydium PKA z dnia 11 stycznia 2018 r.

40. stosunki międzynarodowe Wydział Humanistyczny
Instytut Politologii
kierunek nie był oceniany
41. sztuka i media Wydział Sztuki
Katedra Multimediów
kierunek nie był oceniany
42. studia niemcoznawcze i środkowoeuropejskie Wydział Humanistyczny
Instytut Historii i Archiwistyki
kierunek nie był oceniany
43. turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe Wydział Humanistyczny
Instytut Historii i Archiwistyki
kierunek nie był oceniany
44. turystyka i rekreacja Wydział Geograficzno-Biologiczny
Instytut Geografii
kierunek nie był oceniany

45.

wzornictwo Wydział Sztuki
Instytut Grafiki i Wzornictwa
kierunek nie był oceniany
46. zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe Wydział Filologiczny
Instytut Nauk o Informacji
kierunek nie był oceniany
47. zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi Wydział Humanistyczny
Instytut Filozofii i Socjologii
kierunek nie był oceniany