Władze Instytutu

Dyrektor
dr hab. Piotr Majewicz, prof. UP
piotr.majewicz@up.krakow.pl

Zastępcy
dr hab. Adam Mikrut, prof. UP
adam.mikrut@up.krakow.pl 
dr Ewa Dyduch
ewa.dyduch@up.krakow.pl

 

Struktura Instytutu

Katedra Interdyscyplinarnych Badań nad Niepełnosprawnością
Katedra Dydaktyki Specjalnej i Psychoedukacji
Katedra Andragogiki Specjalnej i Wspierania Rozwoju Osób z Niepełnosprawnością
Katedra Integracji Społecznej
Katedra Rehabilitacji Osób z Zaburzeniami Słuchu i Komunikacji

 

Kontakt

Instytut Pedagogiki Specjalnej
Kraków, ul. Ingardena 4, pokój 110
telefon 12 662 66 36
ips@up.krakow.pl

strona internetowa