9. edycja konkursu „Student Miesiąca” i „Student Roku” (baner)

Dział ds. Osób Niepełnosprawnych i Promocji Uniwersytetu Pedagogicznego zaprasza studentów do udziału w 9. edycji konkursu „Student Miesiąca” i „Student Roku”.

Konkurs skierowany jest do studentów Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, a jego celem jest wyróżnienie studentek i studentów za aktywną i znaczącą działalność społeczną, organizacyjną i promocyjną na rzecz Uczelni. Wyróżnienie ma na celu motywowanie i promowanie najbardziej kreatywnych i zaangażowanych studentek i studentów.

Zgłoszenia przyjmowane będą do 20. dnia każdego miesiąca. Formularze zgłoszeniowe można składać osobiście w Dział ds. Osób Niepełnosprawnych i Promocji (ul. Podchorążych 2, pokój 19) lub przesyłać pocztą elektroniczną na adres promocja@up.krakow.pl.

Co miesiąc – od grudnia 2021 roku do czerwca 2022 roku – z nadsyłanych zgłoszeń kandydatów komisja wybierze laureata, któremu nada tytuł „Student Miesiąca”. Spośród wszystkich studentów z tytułem „Student Miesiąca” zostanie wyłoniony „Student Roku”.

Zdobywcy tytułu „Student Miesiąca” otrzymają nagrodę 500 złotych. „Student Roku” otrzyma nagrodę 1500 złotych brutto.

Wręczenie nagrody dla „Studenta Roku” nastąpi podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego 2022/2023.