Wykłady Ogólnouczelniane - informacjeUprzejmie informujemy, że zakończyła się pierwsza tura wyboru Wykładów Ogólnouczelnianych. Druga tura zapisów potrwa od 28 lutego do 3 marca 2018.

Konkurs na najlepszą pracę magisterską i doktorską „Rodzina – Społeczeństwo – Przyszłość”Zachęcamy do wzięcia udziału w Konkursie o Nagrodę Wojewody Wielkopolskiego na najlepszą pracę magisterską i doktorską na temat znaczenia rodziny dla funkcjonowania i rozwoju ładu społecznego w różnych jego wymiarach „Rodzina – Społeczeństwo – Przyszłość”.

Zapisy na wykłady ogólnouczelniane – semestr letni 2017/2018Informujemy, że osoby, które mają w swoich planach studiów wykłady ogólnouczelniane, zobowiązane są do dokonania na nie zapisu.

Konkurs na najlepsze prace dyplomowe I i II stopnia w dziedzinie transportuStowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Krakowie organizuje kolejną edycję „Konkursu na najlepszą pracę dyplomową I i II stopnia w dziedzinie transportu” dla absolwentów wyższych uczelni Krakowa. Do udziału w konkursie można zgłaszać prace, które zostały obronione w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. i spełniają wymagania Regulaminu Konkursu.

Druga edycja konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu zamówień publicznychKilka dni temu została ogłoszona druga edycja konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu zamówień publicznych, organizowanego przez Urząd Zamówień Publicznych, Regionalną Izbę Obrachunkową w Krakowie oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.