Akcja SOS – Uczelnie Schroniskom (logo)W ramach Akcji SOS – Uczelnie Schroniskom, od 22 listopada do 19 grudnia 2021 roku, na portalu zrzutka.pl organizowana jest zbiórka środków finansowych.

studenci podczas zajęć16 listopada 2021 roku studenci kierunku pedagogika (specjalność resocjalizacja i penitencjarystyka) oraz członkowie Koła Naukowego Pedagogów Resocjalizacyjnych i Penitencjarnych uczestniczyli w wyjazdowych zajęciach w Zakładzie Karnym typu zamkniętego dla recydywistów penitencjarnych w Nowym Sączu.

dłonieRozpoczął się rok akademicki, a wraz z nim nowe wyzwania. Wiemy, że w trudnych chwilach nie powinno się być samemu, warto z kimś porozmawiać.

startująca rakietaZarezerwujcie sobie 18 i 19 listopada 2021 roku od godziny 9.00 do 15.00 na wirtualny przegląd firm z Biurem Spraw Studenckich i Karier Uniwersytetu Pedagogicznego. To już kolejna edycja Targów Pracy pod hasłem „Wybierz lepszy start w przyszłość” – będą one wyjątkowe ze względu na formę online.

studentka Uniwersytetu Pedagogicznego na terenie kampusu z kubkiem termicznym w dłoniZgodnie z decyzją Prorektora ds. Kształcenia i Rozwoju dr. hab. Roberta Stawarza, prof. UP, 10 i 12 listopada 2021 roku będą dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych dla studentów studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych magisterskich.