mapa świata

Miło nam poinformować, że wśród finalistów Międzynarodowej Olimpiady Geopolitycznej 2021 znaleźli się nasi studenci i absolwenci:

  • mgr Maciej Kędzierski (doktorant w Instytucie Geografii),
  • mgr Piotr Nawała (absolwent historii),
  • mgr Krzysztof Jabłoński (absolwent geografii),
  • Aleksandra Nędza (studentka gospodarki przestrzennej),
  • mgr Damian Pałka (absolwent politologii).

Konkurs ten dotyczy geopolityki, czyli interdyscyplinarnej dziedziny wiedzy z pogranicza politologii, geografii, stosunków międzynarodowych, nauk wojskowych i bezpieczeństwa narodowego.

Złożony jest z trzech etapów. Etap pierwszy to kwalifikacje wstępne polegające na napisaniu artykułu dotyczącego wydarzeń na arenie stosunków międzynarodowych. Do etapu drugiego – okręgowego – awansowali twórcy najlepszych prac oraz osoby spełniające warunki wymienione w regulaminie (między innymi autorzy artykułu opublikowanego na listach Ministerstwa Edukacji i Nauki). Etap ten składał się z sześćdziesięciu pytań zamkniętych, a także konkurencji mających na celu integrację młodych geopolityków. Do finału, poprzedzającego grudniowy Zjazd Geopolityków Polskich, awansowało dwadzieścia osób, które zdobyły najwyższą liczbę punktów w konkurencjach etapu okręgowego.