graficy podczas pracy przy komputerze

Prestiżowe wyróżnienie i wyjątkowa promocja małopolskich artystów – startuje Małopolska Nagroda Twórczości – nowa nagroda fundowana przez samorząd Województwa Małopolskiego. Na małopolskich laureatów czeka pula 80 000 złotych.

Artyści, twórcy i animatorzy kultury z Małopolski, którzy mogą się pochwalić znaczącymi osiągnięciami mają możliwość uzyskać nową nagrodę, którą ustanowił samorząd Województwa Małopolskiego. Na zwycięzców czeka pula nagród w wysokości 80 000 złotych zarezerwowanych w budżecie województwa. Nabór wniosków trwa do 30 listopada 2021 roku.

Nowa nagroda w dziedzinie kultury będzie przyznawana za znaczące osiągnięcia w zakresie twórczości artystycznej oraz upowszechniania kultury, w szczególności za uzyskanie dyplomu laureata na festiwalach, przeglądach, konkursach o zasięgu krajowym lub międzynarodowym oraz realizację wartościowych przedsięwzięć pod względem artystycznym lub kulturalnym, które przyczyniły się do rozwoju i promocji Małopolski – mówi Iwona Gibas – Członek Zarządu Województwa Małopolskiego. Ustanawiając „Małopolską Nagrodę Twórczości” samorząd województwa kierował się potrzebą wsparcia małopolskich twórców, a zarazem prowadzonych przez nich działań w obszarze kultury, które promują Małopolskę. Zarząd Województwa Małopolskiego pragnie docenić ambasadorów małopolskiej kultury, którzy reprezentują nasz region szeroko poza granicami Małopolski, jak również i tych, którzy w swojej małej ojczyźnie podejmują wyjątkowe inicjatywy artystyczne, kreujące markę małopolskiej kultury.

Małopolska Nagroda Twórczości to nagroda dla kreatywnych Małopolan, pełnych pomysłów i twórczej energii. Podkreślić należy, że o nową nagrodę mogą walczyć również animatorzy kultury, dla których wcześniej nie było specjalnego wyróżnienia. Samorząd województwa dostrzegł tę potrzebę i otwiera możliwość ubiegania się o nagrodę tym, którzy niejednokrotnie inspirują lokalne społeczności do działań artystycznych.

Małopolska Nagroda Twórczości przyznana będzie na podstawie oceny całokształtu działalności lub niekwestionowanych osiągnięć w szczególności za:

  • uzyskanie dyplomu laureata na festiwalach, przeglądach, konkursach o zasięgu krajowym lub międzynarodowym;
  • realizację wartościowych przedsięwzięć pod względem artystycznym lub kulturalnym.

Kandydatów do Nagrody mogą zgłaszać:

  • Zarząd Województwa Małopolskiego,
  • Komisja Kultury Sejmiku Województwa Małopolskiego,
  • instytucje kultury zarejestrowane i prowadzące działalność na terenie województwa małopolskiego,
  • stowarzyszenia twórcze i artystyczne zarejestrowane i prowadzące działalność na terenie województwa małopolskiego,
  • szkoły i uczelnie wyższe zarejestrowane i prowadzące działalność na terenie województwa małopolskiego,
  • jednostki samorządu terytorialnego Województwa Małopolskiego.

Wyboru laureatów, w maksymalnej liczbie 8 nagrodzonych, dokona Zarząd Województwa Małopolskiego w drodze uchwały, po uzyskaniu rekomendacji Kapituły Nagrody i ustali każdorazowo wysokość nagród dla poszczególnych laureatów. Laureaci podczas uroczystej gali finałowej, która odbędzie się w Teatrze im. Juliusza Słowackiego, oprócz nagrody finansowej odbiorą z rąk przedstawicieli Zarządu Województwa Małopolskiego pamiątkową statuetkę oraz dyplom.

szczegóły dotyczące Małopolskiej Nagrody Twórczości wraz ze wzorem wniosku