dłonie

Rozpoczął się rok akademicki, a wraz z nim nowe wyzwania. Wiemy, że w trudnych chwilach nie powinno się być samemu, warto z kimś porozmawiać. Zespół Wsparcia „Peer Support” działający jako jednostka Biura ds. Osób Niepełnosprawnych wychodzi temu naprzeciw i przypomina o możliwości zgłaszania swojej potrzeby rozmowy / porady.

W Zespole pracuje psycholog oraz asystenci zdrowienia, którzy z racji przebytych kryzysów psychicznych, dobrze wiedzą jak ciężko jest mierzyć się z życiem i codziennymi obowiązkami, gdy nie czujemy się dobrze. Pracownicy Zespołu Wsparcia „Peer Support” zapewniają atmosferę pełną poufności i akceptacji, do dzielenia się własnymi przeżyciami. Wspólnie można zastanowić się, jak pokonać kryzys i poszukać optymalnych rozwiązań. Przekonanie „sam / sama sobie poradzę” nie sprawdza się. Wsparcie innych jest bardzo ważne.

Spotkania z psychologiem dedykowane są również pracownikom Uniwersytetu. Asystenci Zdrowienia są dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30–15.30. Spotkania są możliwe po wcześniejszym umówieniu.

Zachęcamy do kontaktu z Zespołem Wsparcia „Peer Support” od poniedziałku do piątku, w następujący sposób:

Zachęcamy również do dołączenia do grupy wsparcia. Najbliższe spotkanie przewidziane jest na 18 listopada 2021 roku (godzina 15.30). Spotkanie odbędzie się na platformie MS Teams.