student trzymający książkę

20 października 2021 roku w auli A1, w nowym skrzydle budynku Uczelni przy ul. Podchorążych 2, odbyło się spotkanie dotyczące organizacji pracy i zajęć w bieżącym roku akademickim ze osiemdziesięcioma starostami kierunków i lat studiów stacjonarnych.

Na pytania studentów dotyczące regulaminu studiów, dostosowania organizacji studiów do potrzeb studentów w sytuacji pandemii Covid-19, stypendiów, praktyk oraz infrastruktury odpowiadali: Prorektor ds. Studenckich dr hab. Katarzyna Plutecka, prof. UP; Prorektor ds. Kształcenia i Rozwoju dr hab. Robert Stawarz, prof. UP; Kanclerz Uniwersytetu Pedagogicznego dr Krzysztof Wąsowicz, Kierownik Sekcji ds. Zarządzania Nieruchomościami mgr Ewa Żołnierek, Kierownik Domu Studenckiego „Atol” mgr Magdalena Pokrywka, Kierownik Działu Spraw Studenckich i Karier mgr Łukasz Bandoła, Kierownictwo Centrum Obsługi Studenta Halina Łabuz, mgr Katarzyna Suder-Janiczek.