studentka trzymająca w rękach segregator

Zgodnie z Zarządzeniem Nr R.Z.0211.36.2021 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 30 kwietnia 2021 roku 1 października 2021 roku wchodzi w życie nowy regulamin studiów pierwszego, drugiego stopnia i jednolitych magisterskich.

W regulaminie znalazły się wszystkie niezbędne informacje dotyczące przebiegu studiów (między innymi organizacji studiów, praw i obowiązków studenta, zaliczeń i egzaminów, prac i egzaminów dyplomowych).

nowy regulamin studiów pierwszego, drugiego stopnia i jednolitych magisterskich