jesienne drzewo przed budynkiem uniwersyteckim
fot. Marcin Kania

Zgodnie z decyzją Prorektora ds. Kształcenia i Rozwoju dr. hab. Roberta Stawarza, prof. UP 1 października 2021 roku będzie dniem wolnym od zajęć dydaktycznych, z wyłączeniem studentów pierwszego roku studiów: pierwszego stopnia, jednolitych magisterskich oraz drugiego stopnia.

Z uwagi na zaplanowane zjazdy decyzja ta nie dotyczy studentów studiów niestacjonarnych.