korytarz w jednym z domów studenckich Uniwersytetu Pedagogicznego
fot. Marcin Kania

Dział Spraw Studenckich i Karier informuje, że kwaterowanie w domach studenckich na rok akademicki 2021/2022 przebiegać będzie według harmonogramu.

 • Dom Studencki „Za Kolumnami”, Dom Studencki „Krakowiak” i Dom Studencki „Atol”:
  • od 30 września do 4 października w godzinach od 8.00 do 16.00 (4 października o godzinie 16.00 nastąpi blokada miejsc).
 • Dom Studencki „Zaułek”:
  • 29 września w godzinach od 8.00 do 16.00,
  • 30 września w godzinach od 8.00 do 16.00,
  • 1 października w godzinach od 8.00 do 16.00,
  • 4 października w godzinach od 8.00 do 16.00 (4 października o godzinie 16.00 nastąpi blokada miejsc).
 • Dom Studencki „Akropol” (Miasteczko Studenckie AGH):

Numery telefonów do akademików:

 • Dom Studencki „Za Kolumnami”: telefon 12 662 70 00,
 • Dom Studencki „Krakowiak”: telefon 12 662 64 55,
 • Dom Studencki „Atol”: telefon 12 662 68 50,
 • Dom Studencki „Akropol” (Miasteczko Studenckie AGH): telefon 12 617 37 03.

Niezakwaterowanie do dnia blokady miejsc skutkuje utratą przyznanego miejsca.