studentka z laptopem i książką

Dział Spraw Studenckich i Karier informuje, że 1 października 2021 roku uruchomiony zostanie nabór wniosków o przyznanie stypendiów ministra za znaczące osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2021/2022.

Nabór wniosków będzie prowadzony za pośrednictwem Zintegrowanego Systemu Usług dla Nauki / Obsługa Strumieni Finansowania. W celu zarejestrowania wniosku konieczne jest posiadanie konta w systemie ZSUN/OSF. Konto dla studenta, który chce złożyć wniosek, zakłada pracownik Działu Spraw Studenckich i Karier. Tylko wnioski złożone przez system będą rozpatrywane przez Ministra Edukacji i Nauki.

Wypełnienie wniosku nie jest równoznaczne z jego złożeniem. Wnioski składa wyłącznie rektor uczelni lub osoba przez niego upoważniona. Prosimy zatem, żeby zainteresowane osoby zarejestrowały kompletny wniosek do 15 października 2021 roku, co zagwarantuje, że wszystkie wypełnione wnioski zostaną wzięte pod uwagę podczas procesu ich składania przez Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Działu Spraw Studenckich i Karier.