korytarz w jednym z domów studenckich Uniwersytetu Pedagogicznego

Wnioski o przydzielenie prawa do zakwaterowania w domach studenckich na rok akademicki 2021/2022 można składać w dodatkowym terminie (od 9 do 18 września 2021 roku). Podania o akademik przyjmowane są elektronicznie, za pośrednictwem formularza.

W podanym terminie wnioski mogą składać wszyscy, w tym: kandydaci na studia (pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolite magisterskie), obecni studenci, studenci studiujący na innych uczelniach, kandydaci na studia na innych uczelniach.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Działu Spraw Studenckich i Karier oraz stronie Samorządu Studentów.