flagi Uniwersytetu Pedagogicznego przed budynkiem głównym przy ul. Podchorążych
fot. Anna Grzelak

Informujemy, że przyjmowanie wniosków o wszystkie rodzaje stypendiów na rok akademicki 2021/2022 realizowane jest drogą elektroniczną – za pomocą formularzy online, dostępnych na stronie Działu Spraw Studenckich i Karier.

Studenci, którzy zostali przyjęci na pierwszy rok studiów oraz studenci lat starszych, wnioski o stypendia (socjalne, rektora i dla osób niepełnosprawnych) na rok akademicki 2021/2022 powinni składać w terminie od 12 lipca do 8 października 2021 roku.

Szczegółowe informacje dotyczące stypendiów znajdują się na stronie internetowej Działu Spraw Studenckich i Karier.