Dawid Bochenek podczas zbiórki t-shirtów dla dzieci uczęszczających do szkoły w Rurembo (Rwanda)

Wyłoniliśmy kolejnego laureata konkursu „Student Miesiąca”. Zgodnie z wyborem komisji tytuł ten zdobył Dawid Bochenek, student drugiego roku polityki społecznej.

Dawid zainteresowany jest polityką oraz funkcjonowaniem organizacji pozarządowych. Swoją przyszłość planuje związać z pracą na rzecz mieszkańców swojego rodzinnego miasta. Dawid ma na koncie wiele aktywności, które popularyzują działania społeczne wśród młodych osób. Do działania natomiast motywują go zawsze ludzie: z którymi realizuje wiele wspaniałych inicjatyw, którzy uśmiechem potrafią podziękować za okazaną pomoc.

Dawid Bochenek na zdjęciu portretowymDawid Bochenek przed gmachem Uniwersytetu Pedagogicznego


Wybrane osiągnięcia

  • organizacja zbiórki t-shirtów w Dąbrowie Górniczej dla dzieci uczęszczających do szkoły w Rurembo (Rwanda). Udało zebrać się 433 t-shirty, które zostały przekazane Fundacji Afriquia. Zbiórka trwała od 28 marca do 20 kwietnia 2021 roku
  • organizacja 11 kwietnia 2021 roku „Wiosennego sprzątania Pogorii 1” (terenów przylegających do jeziora Pogoria 1 w Dąbrowie Górniczej
  • pomoc Fundacji Wolne Miejsce w zorganizowaniu śniadań wielkanocnych dla samotnych z dowozem na terenie Zagłębia Dąbrowskiego
  • organizacja w rodzinnym mieście zbiórki żywności dla organizacji polonijnej Спілка поляків „Астер” – Ніжин w mieście Niżyn (Ukraina). Koordynowaniem wysyłki zajmowali się członkowie Koła Naukowego Studentów Instytutu Politologii UP wraz z dr. Mateuszem Kamionką
  • uczestnictwo w konferencji online organizowanej przez Żytomierski Uniwersytet Państwowy im. Iwana Franki (Ukraina) oraz publikacja artykułu „Respektowanie praw człowieka w Polsce w latach 2015–2020”
  • od listopada 2020 roku członek Ogólnopolskiej Federacji Młodych
  • w październiku 2020 roku jego projekt „Dąbrowskie Chodniki”, zakładający poprawę nawierzchni najbardziej zniszczonych chodników w Dąbrowie Górniczej, zajął drugie miejsce w ostatniej edycji budżetu obywatelskiego
  • od listopada 2019 roku członek Stowarzyszenia Inicjatywa Dąbrowska
  • we wrześniu 2019 roku był jednym z głównych organizatorów „Festiwalu Empatii”

 

Przypominamy, że zgłoszenia do konkursu „Student Miesiąca” i „Student Roku” przyjmowane są do 20. dnia każdego miesiąca. Zdobywcy tytułu Studenta Miesiąca, zgodnie z regulaminem, otrzymają nagrodę 500 złotych (brutto), natomiast zdobywca tytułu Studenta Roku otrzyma nagrodę 1500 złotych (brutto).

Student, który zgłosił swoją kandydaturę do konkursu, lecz nie otrzymał tytułu Studenta Miesiąca przyznawanego przez komisję, może ponownie zgłosić swoją kandydaturę do konkursu w następnym miesiącu (nie musi wówczas ponownie składać formularza z zaświadczeniami, wystarczy, że złoży pisemne oświadczenie, iż chce, aby wzięto pod uwagę jego kandydaturę w następnym miesiącu).