Koło naukowe „Nauczyciel z pasją” jest organizacją zrzeszającą studentów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Opiekunem koła jest dr hab. Nataliia Demeshkant, prof. UP z Instytutu Nauk o Wychowaniu.

W 2019 roku obchodziliśmy jubileusz nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską a Stanami Zjednoczonymi. Wtedy też zrodził się pomysł na uhonorowanie tej współpracy organizacją konkursu historycznego. Pierwotnie miało to być wydarzenie, w którym wziąć udział mogliby uczniowie ze szkół w Polsce oraz ze szkół polonijnych w Stanach Zjednoczonych. Chcieliśmy porównać wyobrażenia o edukacji w tych dwóch bardzo odległych geograficznie, a bliskich we wzajemnych relacjach państwach. Niestety pandemia COVID-19 przerwała plany i uniemożliwiła wówczas realizację konkursu.

W 2020 roku zdecydowaliśmy się kontynuować nasz plan dotyczący realizacji wydarzenia i zwróciliśmy się z prośbą do kierownik Biura Promocji Kariny Olesiak o pomoc w organizacji. Prace nad konkursem „Polskie ślady w Nowym Świecie” szybko nabrały tempa. Zaadresowano go do uczniów klas VII–VIII szkół podstawowych z województw małopolskiego, śląskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Konsulat Generalny USA w Krakowie Patrick T. Slowinski, który, wraz z Uniwersytetem Pedagogicznym i Centrum Sportu i Rekreacji, ufundował nagrody dla zwycięzców. Udało się nam nawiązać również współpracę z dr. Pawłem Puchalskim z Instytutu Historii i Archiwistyki oraz z dr. Pawłem Hamerą z Instytutu Filologii Angielskiej, którzy zadbali o merytoryczną poprawność pytań, które znalazły się w konkursie. Pomoc okazała nam dr Wioletta Skrzypek z Centrum Kształcenia Zdalnego Uniwersytetu Pedagogicznego, dzięki której wydarzenie odbyło się na platformie Misrosoft Teams.

organizatorzy konkursu z Prorektor ds. Współpracy i Rozwoju dr hab. Alicję Panasiewicz, prof. UP

Konkurs został wpisany do kalendarza wydarzeń odbywających się w ramach 75-lecia Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie i przeprowadzono go 15 marca 2021 roku. Podczas inauguracji obecna była Konsul ds. Prasy i Kultury Konsulatu Generalnego USA Amy Steinmann. W konkursie wzięło udział pięćdziesięciu trzech uczniów ze szkół podstawowych, głównie z małopolski.

uroczyste wręczenie nagród w konkursie przez Prorektor ds. Współpracy i Rozwoju dr hab. Alicję Panasiewicz, prof. UP

laureaci konkursu wraz z organizatorami

Zwycięzcami konkursu zostali Szymon Hybel ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Starej Wsi, Sonia Wilk ze Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kryspinowie, Adam Labranche ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Dobczycach oraz Paulina Drabek ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Choczni. Uczniowie odebrali nagrody z rąk Prorektor ds. Współpracy i Rozwoju dr hab. Alicji Panasiewicz, prof. UP oraz Dyrektora Instytutu Nauk o Wychowaniu dr. hab. Andrzeja Ryka, prof. UP 25 marca 2021 roku.

Dziękujemy wszystkim osobom, które przyczyniły się do realizacji konkursu „Polskie ślady w Nowym Świecie”.

Patryk Kachel, Aleksandra Wnęk