chłopiec trzymający w dłoniach puzzle

Studenckie Koło Naukowe Wspierania Osób z Autyzmem działa przy Instytucie Psychologii Uniwersytetu Pedagogicznego, pod opieką dr hab. Joanny Kossewskiej. Członkowie Koła od wielu lat angażują się w działania na rzecz popularyzowania wiedzy o zaburzeniach ze spektrum autyzmu.

2 kwietnia cały świat obchodzi Światowy Dzień Świadomości Autyzmu, święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją z dnia 18 grudnia 2007 roku, z inicjatywy Jej Wysokości Mozy bint Nasser Al Missned, małżonki emira Kataru Hamada ibn Chalifa Al-Sani. Celem obchodów Światowego Dnia Świadomości Autyzmu jest podnoszenie wiedzy oraz poszerzenie świadomości społecznej na rzecz inkluzji osób z autyzmem. Co roku studenci Uniwersytetu Pedagogicznego brali udział w akcji pod hasłem „Wkręć się w autyzm”, której towarzyszyły niebieskie pochody i przejazdy rowerowe organizowane na Rynku głównym w Krakowie.

W tym roku wydarzenia na krakowskim rynku nie odbędą się, lecz każdy z nas może zaangażować się poszerzając swoją wiedzę o autyzmie oraz ubierając się na niebiesko, tworząc kompozycję z niebieskich przedmiotów (koniecznie przyślijcie swoje niebieskie zdjęcia na adres kolo.czlonkowie@gmail.com, a studenci ze Studenckiego Koła Naukowego Wspierania Osób z Autyzmem sporządzą z nich kolaż, który pokarze, jak wielka społeczność studentów Uniwersytetu Pedagogicznego wspiera osoby z autyzmem).

Zachęcamy również do zapoznania się z materiałami przygotowanymi przez członków koła oraz do udziału w wydarzeniach online, które symbolicznie wyrażają wsparcie dla osób z autyzmem oraz ich najbliższych.