Ankieta „Wpływ kompetencji młodych dorosłych na umiejętność oceny rzetelności informacji w mediach”

Zachęcamy do udziału w badaniu ankietowym, będącym częścią projektu naukowo-badawczego „Wpływ kompetencji młodych dorosłych na umiejętność oceny rzetelności informacji w mediach”, prowadzonego przez prof. dr hab. Agnieszkę Ogonowską oraz dr hab. Agnieszę Walecką-Rynduch. Ankieta dostępna będzie do 25 lutego 2021 roku.

Współcześnie interaktywne media elektroniczne pełnią rolę posttradycyjnych instytucji edukacyjnych i stanowią podstawowe źródło informacji na temat świata społecznego. Dostępność do różnych źródeł informacji i baz danych jest ograniczona jedynie przez parametry techniczne (na przykład przepustowość łącza), poznawcze (na przykład zasoby pamięci, zakres uwagi, poziom koncentracji), zdrowotne (na przykład stopień sprawności intelektualnej i/lub fizycznej, poziom funkcjonowania narządów zmysłu) i medialno-kulturowe (kompetencje językowe, komunikacyjne, medialne, cyfrowe, informacyjne i/lub kulturowe wzorce korzystania z mediów). Odbiorcy treści medialnych, pomimo pierwotnych deklaracji, że weryfikują treści, które znajdują w przestrzeni internetu, jak wskazują dostępne badania, nieczęsto to czynią. Dywersyfikacja mediów i źródeł informacji staje się więc iluzją nadmiaru.

Celem badań jest:

  • rozpoznanie rzeczywistych strategii oceny wiarygodności medialnych informacji oraz narracji, w tym (tak zwanych sfingowanych informacji, ang. fake news) i tekstów reprezentujących gatunki hybrydycznych (mock-genres) przez młodych dorosłych w przestrzeni mediów cyfrowych, platform internetowych i mediów społecznościowych;
  • opis i interpretacja przemian, które zachodzą w medialno-informacyjnej przestrzeni postprawdy. Próba definicji tej przestrzeni oraz zjawisk kulturowych i społecznych jej towarzyszący.

Wypełnij ankietę