Konkurs na pracę dyplomową doktorską lub magisterską z zastosowaniem programu Statistica

Serdecznie zapraszamy do udziału w XXI edycji Konkursu na pracę dyplomową doktorską lub magisterską z zastosowaniem programu Statistica, którego celem jest promocja autorów najlepszych prac naukowych oraz popularyzacja nowoczesnych metod analizy danych, dostępnych w oprogramowaniu Statistica.

Zapoznaj się z Regulaminem uczestnictwa w konkursie

Do konkursu mogą być zgłaszane prace doktorskie i magisterskie przygotowane w polskich wyższych uczelniach i instytucjach naukowych, które przed upływem terminu zgłoszenia zostały obronione lub też otrzymały pozytywne recenzje i został wyznaczony termin ich obrony.

Prace mogą być zgłaszane przez autorów, promotorów lub Dziekanów wydziałów.


Główne kryteria oceny prac

  • poprawność zastosowania wybranych metod statystyki i analizy danych
  • walory naukowe, poznawcze i praktyczne uzyskanych wyników
  • zastosowanie możliwie wielu różnych technik analitycznych zawartych w programach z rodziny Statistica.


Nagrody

  • dla autorów i promotorów prac: łącznie 10 000 zł
  • dla Wydziałów promujących zwycięskie prace: wybrane szkolenie zamknięte StatSoft dla pracowników

Więcej informacji o konkursie na stronie organizatora