Instytut Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Pedagogicznego zaprasza uczniów szkół średnich do udziału w pierwszej edycji Ogólnopolskiego Konkursu. W ramach projektu należy odpowiedzieć na pytanie „Co chciałbym zmienić w Polsce?”.

Organizatorzy umożliwiają uczestnikom wybór stylu prezentacji lub tekstu. Prace należy składać do 3 marca 2018 roku. Na zwycięzców czekają nagrody, m.in. „indeksy” na studia kierunkowe w Instytucie (prawo, administracja i ekonomia społeczna).

Więcej informacji na stronie Instytutu Prawa, Administracji i Ekonomii.