Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia ogłasza VI edycję konkursu na dofinansowanie przedsięwzięć podejmowanych na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich „Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży 2017”.

Celem konkursu jest wsparcie i finansowanie projektów, których integralną częścią są elementy edukacyjne, przybliżające wiedzę o współczesnej Polsce i Rosji oraz pogłębiające wiedzę o historii i kulturze obu narodów.

Wnioski można składać do 10 marca 2017 r.

Szczegółowe informacje o konkursie „Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży 2017”

 Plakat informujący o konkursie „Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży 2017”