Prezydent Miasta Bydgoszczy zaprasza do udziału w konkursie na najlepszą pracę inżynierską, licencjacką, magisterską lub doktorską związaną z Bydgoszczą.

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych prac obronionych w roku akademickim 2015/2016, w których poruszona została problematyka związana z aktualnymi potrzebami miasta, w szczególności w zakresie: promocji, gospodarki lokalnej, kultury i sztuki, tradycji i tożsamości miasta, turystyki, sportu, oświaty, gospodarki przestrzennej, architektury, ochrony środowiska, ochrony zdrowia, transportu oraz innych dyscyplin ważnych dla rozwoju miasta.

W konkursie przewidziano m.in. następujące nagrody:

  • I miejsce – 10 000 zł
  • II miejsce – 5000 zł
  • III miejsce – 3000 zł

Termin zgłaszania prac upływa 20 stycznia 2017 roku.

Szczegółowe informacje o konkursie „Nagroda Prezydenta Miasta Bydgoszczy za pracę inżynierką, licencjacką, magisterską lub doktorską związaną z Bydgoszczą”