Publikujemy list, który otrzymaliśmy od Dyrektora Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie Łukasza Gulińskiego.

W tegorocznych konkursach NBP mogą wziąć udział autorzy prac magisterskich obronionych na uczelniach na terenie Polski w 2019 roku oraz autorzy prac, na podstawie których w latach 2018‒2019 uzyskali stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego na terenie Polski.

17 czerwca 2020 roku odbyło się wręczenie podziękowań studentom naszej Uczelni, którzy od kilku miesięcy podejmują działania na rzecz ograniczenia rozprzestrzeniania się epidemii nowego koronawirusa.

Publikujemy informacje dotyczącą wyjazdów pracowników i studentów Uniwersytetu Pedagogicznego w ramach programu Erasmus+

Od 8 do 26 czerwca 2020 roku za pośrednictwem eplatformy będzie można składać podania w wersji elektronicznej o przydział miejsc w domach studenckich na rok akademicki 2020/2021.