Wnioski o dofinansowanie wypoczynku – zima 2020Dział Spraw Pracowniczych informuje, że w pokoju 148 będą przyjmowane wnioski o dofinansowanie wczasów, kolonii, obozów na zima 2020.

Wnioski o dofinansowanie wypoczynku – lato 2019Dział Spraw Pracowniczych informuje, że w pokoju 148 będą przyjmowane wnioski o dofinansowanie wczasów, kolonii, obozów na lato 2019.

Wnioski o przyznanie pomocy z ZFŚS w roku 2018Dział Spraw Pracowniczych informuje, że do 28 listopada 2018 r. w pokoju 148 będą przyjmowane wnioski o przyznanie pomocy z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w roku 2018 (dotyczy pracowników zatrudnionych do 31 października 2018 r. i będących pracownikami Uczelni na dzień wypłaty świadczenia).

Trwają rekrutacje na wyjazdy pracowników w ramach programu Erasmus+ KA107Biuro Współpracy Międzynarodowej ogłasza rekrutacje na wyjazdy pracowników w ramach programu Erasmus+ KA107 (kraje partnerskie, spoza UE) w roku akademickim 2018/2019.

Rekrutacja do udziału w szkoleniu w ramach MODUŁU DO WYBORU - Projekt - "Podniesienie kompetencji pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie"Rekrutacja do udziału w szkoleniu w ramach MODUŁU DO WYBORU - Projekt - "Podniesienie kompetencji pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie"

W związku z realizacją projektu pn. „Podniesienie kompetencji dydaktycznych pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego, rozpoczęto etap wyboru przez uczestników projektu jednego spośród zaproponowanych szkoleń: