Od 13 listopada 2017 r. (poniedziałek) można składać aplikacje na wyjazdy STT KA107 – szkolenia pracowników administracyjnych w krajach partnerskich.

Formularz zgłoszeniowy wraz z planem szkolenia (Mobility Agreement Staff Mobility For Training) należy złożyć w Biurze Współpracy Międzynarodowej (pok. 174) w nieprzekraczalnym terminie do 24 listopada 2017 r.

  Zasady i kryteria kwalifikacji na wyjazdy szkoleniowe STT KA107

Kontakt: mgr Łukasz Pieczonka, pok. 174, tel. 12 662 60 44, e-mail: lukasz.pieczonka@up.krakow.pl