Dział Spraw Pracowniczych uprzejmie informuje, że w pokoju 148 będą przyjmowane wnioski o dofinansowanie wczasów, kolonii, obozów na okres ZIMA 2018.

Zgodnie z § 18 Regulaminu ZFŚS termin składania wniosków upływa 30 listopada 2017 r.