Dział Służb Pracowniczych – Sekcja Płac informuje, że są do odbioru wydruki PIT 11 za rok 2016 dla pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego.

w pokoju 149:

 • Wydział Pedagogiczny
 • Centrum Sportu i Rekreacji
 • Instytut Filozofii i Socjologii
 • Instytut Historii
 • Dziekanat Humanistyczny, Filologiczny
 • Dom studencki „Atol”
 • Brygada Remontowa, Kierowcy, Zespół Poligrafii
 • Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny
 • Centrum Języków Obcych
 • Administracja
 • Wydział Sztuki
 • Centrum Kultury i Języka Rosyjskiego

w pokoju 171:

 • Instytut Filologii Polskiej, Instytut Neofilologii, Instytut Nauk o Informacji
 • Instytut Politologii
 • Wydział Geograficzno-Biologiczny
 • Biblioteka Główna
 • Obsługa Centralna, Akademickie Centrum Hotelowe, Wydawnictwo
 • Dom studencki „Zaułek”
 • Archiwum
 • Redakcyjni