Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Operator Programu Polsko-Norweska Współpraca Badawcza przyjmuje wnioski na dofinansowanie działań bilateralnych w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej. Nabór na dofinansowanie działań jest ciągły, jednoetapowy. Dofinansowanie udzielane jest do wyczerpania budżetu.

Uzyskane finansowanie może być przeznaczone na:

  • wizyty przedstawicieli polskiego podmiotu w Norwegii
  • wizyty przedstawicieli podmiotu/podmiotów z Norwegii w Polsce

Działanie powinno służyć:

  • zaplanowaniu przedsięwzięć, wspólnych propozycji wniosków składanych do programu Horyzont 2020 i innych programów międzynarodowych
    i/lub
  • wymianie doświadczeń w zakresie administrowania projektami lub prowadzenia przedsięwzięć związanych z transferem technologii (biura obsługi projektów, biura transferu technologii)

Więcej informacji na temat Polsko-Norweskiej Współpracy Badawczej