Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz francuskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wraz z Ministerstwem Szkolnictwa Wyższego i Badań zapraszają do podejmowania współpracy w ramach programu POLONIUM.

Program obejmuje projekty badawcze, uzgodnione między polskimi i francuskimi zespołami badawczymi. Jest on wspierany finansowo przez obie Strony, zgodnie z regulacjami finansowymi obowiązującymi w kraju każdej z nich. Środki przyznawane w ramach Programu POLONIUM przeznaczone są wyłącznie na finansowanie wymiany osobowej (podróży i krótkich pobytów).
Nabór wniosków będzie trwał do 15 czerwca 2017 r.

Więcej informacji o składaniu wniosków w ramach programu POLONIUM na lata 2018–2019