Do 31 marca 2017 r. można składać do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wnioski o stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców.

Szczegółowe informacje o stypendiach dla wybitnych młodych naukowców (MNiSW)

Zasady przygotowywania wniosków na Uniwersytecie Pedagogicznym określa komunikat Prorektora ds. Nauki nr BN.523-1/17 z dnia 9 lutego 2017 r. (dostępny w jednostkach).