Do 17 stycznia 2017 r. do Narodowego Centrum Nauki można składać wnioski o finansowanie projektów badawczych w konkursie sieci CHIST-ERA finansującej badania naukowe z zakresu technologii informacyjnych i komunikacyjnych.

Konkurs obejmuje następujące tematy:

  • Lifelong Learning for Intelligent Systems (LLIS)
  • Visual Analytics for Decision Making under Uncertainty (VADMU)

Do konkursu mogą przystępować zespoły złożone z co najmniej trzech grup badawczych pochodzących z trzech krajów należących sieci CHIST-ERA.

Szczegółowe informacje o konkursie CHIST-ERA