Do 15 marca 2017 r. można składać wnioski o finansowanie projektów badawczych do Narodowego Centrum Nauki (NCN) w konkursach:

  • ETIUDA 5 – na stypendia doktorskie
  • SONATINA 1 – na projekty badawcze, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora
  • UWERTURA 1 – na staże w zagranicznych zespołach naukowych realizujących granty ERC

Szczegółowe informacje o konkursach NCN: ETIUDA 5, SONATINA 1, UWERTURA 1