Rada Narodowego Centrum Nauki zakończyła prace nad konkursem MINIATURA na pojedyncze działania naukowe służące realizacji badań podstawowych, czyli tzw. małe granty. Ta inicjatywa ma wesprzeć naukowców, którzy do tej pory nie byli beneficjentami systemu grantowego NCN.

Działania naukowe, jakie mogą być finansowane w ramach konkursu MINIATURA, to m.in. badania wstępne, badania pilotażowe, kwerendy, staże naukowe, konsultacje naukowe, wyjazdy badawcze czy konferencyjne. Czas realizacji działania naukowego może wynieść do 12 miesięcy.

Nabór do konkursu będzie prowadzony w sposób ciągły od 3 kwietnia do 31 grudnia 2017 r.

Konkurs skierowany jest do naukowców, którzy posiadają tytuł doktora nie dłużej niż 12 lat.

Maksymalna wartość dofinansowania projektu to 50 tys. zł.

Szczegółowe informacje o konkursie NCN – MINIATURA