Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosił nabór wniosków do VI edycji konkursu „Diamentowy Grant” na dofinansowanie badań naukowych o wysokim stopniu zaawansowania, prowadzonych przez wybitnie uzdolnionych studentów lub absolwentów, tak aby dać im możliwość skrócenia ścieżki kariery naukowej.

Konkurs jest skierowany do osób, które w roku ogłoszenia konkursu ukończyły studia pierwszego stopnia lub ukończyły trzeci rok jednolitych studiów magisterskich lub w przypadku studiów trwających 6 lat – ukończyły czwarty rok jednolitych studiów magisterskich i kontynuują naukę.

Nabór wniosków o dofinansowanie będzie prowadzony w terminie do 16 stycznia 2017 r.

Szczegółowe informacje o VI edycji konkursu MNiSW „Diamentowy Grant”