Limity przyjęć na pierwszy rok studiów

 

Rok akademicki 2020/2021

Kierunek studiówStudia pierwszego stopnia stacjonarneStudia pierwszego stopnia niestacjonarne
administracja 85 70
architektura informacji 50 30
archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo 45 15
bezpieczeństwo państwa 120 100
bezpieczeństwo zdrowotne 30 30
bioinformatyka 35
biologia 50 20
chemia – nauczyciel chemii 30
design 26
digital design 26
edukacja techniczno-informatyczna 80 20
ekonomia społeczna 55 30
etyka – mediacje i negocjacje 70 30
filologia angielska 160
filologia germańska 60 20
filologia hiszpańska 60
filologia polska 90 30
filologia romańska 100
filologia rosyjska 100
filologia włoska 60
filozofia 40 15
fizyka 20
geografia 70 15
gospodarka przestrzenna 70 15
grafika 26
historia 45 15
informatyka 150 65
inżynieria bezpieczeństwa 45 15
kognitywistyka 60
komunikacja wizualna 26
kulturoznawstwo i wiedza o mediach 70 30
logopedia 50
malarstwo 26
matematyka 100 30
ochrona środowiska 25
pedagogika 60 60
politologia 50 15
polityka społeczna 40 15
praca socjalna 50 30
socjologia 80 30
stosunki międzynarodowe 60  30
sztuka i edukacja 26
sztuka i media 15
turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe  45 15
turystyka i rekreacja 130 50
zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe 60
zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi  60 15
zarządzanie w służbach społecznych  45 15

 

Podstawa prawna
Uchwała nr 1/22.05.2020 Senatu Uniwersytetu Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 22 maja 2020 roku w sprawie ustalenia limitów przyjęć na pierwszy rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w roku akademickim 2020/2021