Wybitny matematyk mający znaczące osiągnięcia w dziedzinie modernizacji nauczania matematyki w Polsce i na świecie, kształcący kadrę tworzącą uznaną krakowską szkołę dydaktyki matematyki, zasłużona w wypracowaniu koncepcji kształcenia nauczycieli matematyki w szkole wyższej typu akademickiego.

Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa Wyższej Szkoły Pedagogicznej: 17 października 1977 r.