The Doctoral School of the Pedagogical University of Krakow offers Ph.D. programs in the following research disciplines:

 

The humanities

Philosophy (Filozofia)
History (Historia)
Linguistics (Językoznawstwo)
Literary Studies (Literaturoznawstwo)

Social sciences

Social and Economic Geography, Land Management (Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna)
Pedagogy (Pedagogika)
Political Science and Public Administration (Nauki o polityce i administracji)
Security Sciences (Nauki o bezpieczeństwie)

Exact and natural sciences

Mathematics (Matematyka)
Biological sciences (Nauki biologiczne)
Physical sciences (Nauki fizyczne)

Art

Fine Arts and Art Conservation (Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki)