Informujemy, iż z uwagi na Święto Niepodległości przypadające w tym roku w sobotę, 10 listopada 2017 r. (piątek) wszystkie budynki oraz jednostki organizacyjne Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie będą zamknięte dla stron (podstawa prawna: art. 130 § 2 Kodeksu Pracy).

7 listopada 2017 r. w auli Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie odbyło się spotkanie ze starostami wszystkich kierunków i lat studiów stacjonarnych I i II stopnia.

W przedostatnim dniu przyjmowania wniosków o przyjęcie do Legii Akademickiej Uniwersytet Pedagogiczny gościł przedstawicieli MON i żołnierzy 6. Brygady Powietrznodesantowej.

6 listopada 2017 r. ponad stu przedstawicieli placówek oświatowych, w tym przedszkoli, szkół podstawowych, liceów oraz podmiotów związanych z edukacją zainaugurowało kolejny rok współpracy z Uniwersytetem Pedagogicznym.

Rozmowy dotyczące dalszej współpracy między Uniwersytetem Pedagogicznym a Moskiewskim Państwowym Uniwersytetem Pedagogicznym były jednym z kluczowych elementów wizyty Rektora prof. Kazimierza Karolczaka i Prorektora ds. Nauki prof. Mariusza Wołosa w Moskwie.

Przedstawiciele uczelni krakowskich wraz ze studentami uroczyście upamiętnili kolejną rocznicę niemieckiej akcji pacyfikacyjnej wymierzonej przeciwko krakowskim profesorom i naukowcom.

Uniwersytet Pedagogiczny otrzyma nagrodę finansową z puli 95 milionów złotych przyznanych dla tych uczelni, które znacząco poprawiły swój poziom naukowy w stosunku do ubiegłego roku. Podstawą do przyznania nagrody były wyniki parametryzacji.

W dniach 26-27 października br. odbyła się I Transdyscyplinarna Konferencja Edukacja dziecka z doświadczeniem choroby nowotworowej i jego rodziny procesie zdrowienia.

Zespół ds. Personalizacji będzie zamknięty dla stron w dniach 2-3 listopada br. W wymienionych dniach nie będzie możliwości przedłużenia ważność legitymacji.

Zakończył się konkurs na logo BWM UP. Wszystkim, którzy nadesłali swoje projekty serdecznie dziękujemy.
Niestety Jury konkursu nie wybrało zwycięzcy, stąd też konkurs pozostaje nierozstrzygnięty.
Jeszcze raz dziękujemy za wzięcie udziału i życzymy powodzenia w dalszej pracy twórczej!