Biblioteka Główna Uniwersytetu Pedagogicznego zaprasza na cykl wydarzeń organizowanych w ramach projektu naukowo-kulturalnego pn. „Noc w bibliotece: Kultura Gruzińska”.

Prof. dr hab. Bogdan Walczak – wybitny językoznawca, polonista, slawista – otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Pedagogicznego w dniu 14 października 2016 r.

W rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie zainaugurowano nowy rok akademicki.

Andrzej Wajda

W niedzielę, 9 października 2016 r., zmarł Andrzej Wajda.

Dzień otwarty w Centrum Sportu i Rekreacji

Centrum Sportu i Rekreacji zaprasza na dzień otwarty – 14 października 2016 r.

Biuro Promocji i Karier Uniwersytetu Pedagogicznego zaprasza do głosowania w plebiscycie „Student Roku”.

Prof. dr hab. Bogdan Walczak

Prof. dr hab. Bogdan Walczak – wybitny językoznawca, polonista, slawista – otrzyma tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Pedagogicznego w dniu 14 października 2016 r.

14 października 2016 r. społeczność Uniwersytetu Pedagogicznego uroczyście zainauguruje 71. rok akademicki.

Transmisja on-line:  www.up.krakow.pl/transmisja

JM Rektor UP prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Słowo JM Rektora prof. dr. hab. Kazimierza Karolczaka do społeczności akademickiej Uniwersytetu Pedagogicznego