W dniach 8-10 grudnia 2016 r. na Uniwersytecie Pedagogicznym odbędzie się II Zjazd Filmoznawców i Medioznawców.

Uniwersytet Pedagogiczny wspomina zbliżającą się rocznicę wprowadzenia stanu wojennego konferencją i wystawą „Stan wojenny w Polsce – perspektywa prawna, polityczna i społeczna”.

W dniach od 5 do 7 grudnia 2016 r. na Uniwersytecie Pedagogicznym odbyła się konferencja „Dawna i współczesna kultura funeralna”.

W dniu 8 grudnia 2016 r. na Uniwersytecie Pedagogicznym odbędzie się posiedzenie Konferencji Rektorów Uczelni Pedagogicznych (KRUP).

W dniach 28-30 listopada 2016 r. pracownicy Instytutu Nauk o Wychowaniu uczestniczyli w spotkaniu na Słowacji w ramach projektu ALBIE Adults Literacies as Benefit for Inclusion and Equity.

Uniwersytet Pedagogiczny włącza się w akcję Szlachetna Paczka. Aby pomóc jednej z rodzin, potrzeba Waszej pomocy!

Nakładem Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Pedagogicznego, staraniem pracowników Zakładu Neurolingwistyki Instytutu Filologii Polskiej, ukazał się drugi numer czasopisma „Neurolingwistyka Praktyczna”.

Z przyjemnością prezentujemy nową odsłonę spaceru wirtualnego po Uniwersytecie Pedagogicznym.

Katedra Literatury Współczesnej i Krytyki Literackiej UP zaprasza na Spotkanie przy wierszach Jana Kochanowskiego z cyklu Poezja w Krakowie.

Piotr Kondraciuk, zdobywca tytułu „Student Maja”, zwyciężył w konkursie na Studenta Roku 2015/2016.