Prof. Kazimierz Karolczak otrzymuje decyzję UKW o wyborze na stanowisko Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego

W dniu 1 września 2016 r. rozpoczęły urzędowanie nowe Władze Uniwersytetu Pedagogicznego.

Władze Uniwersytetu Pedagogicznego na kadencję 2016–2020

Rektor
prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Prorektor ds. Studenckich
dr hab. Katarzyna Potyrała, prof. UP

Prorektor ds. Kształcenia
prof. dr hab. Bogusław Skowronek

Prorektor ds. Rozwoju
dr hab. Robert Stawarz, prof. UP

Prorektor ds. Nauki
prof. dr hab. Mariusz Wołos


Wydział Humanistyczny

Dziekan
prof. dr hab. Bożena Popiołek

Prodziekani
dr hab. Marzenna Jakubczak, prof. UP
dr hab. Roman Kochnowski, prof. UP
dr hab. Anna Zapalec


Wydział Filologiczny

Dziekan
prof. dr hab. Piotr Borek

Prodziekani
dr hab. Marek Karwala, prof. UP
dr hab. Władysław Marek Kolasa
dr hab. Joanna Rokita-Jaśkow, prof. UP


Wydział Pedagogiczny

Dziekan
dr hab. Ireneusz Świtała, prof. UP

Prodziekani
dr Jan Franczyk
dr hab. Katarzyna Plutecka, prof. UP


Wydział Geograficzno-Biologiczny

Dziekan
dr hab. Grzegorz Formicki, prof. UP

Prodziekani
dr hab. Sławomir Kurek, prof. UP
dr hab. Wiktor Osuch, prof. UP


Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

Dziekan
dr hab. inż. Artur Błachowski, prof. UP

Prodziekani
dr inż. Krzysztof Bryła
dr Anna Stolińska


Wydział Sztuki

Dziekan
dr hab. Alicja Panasiewicz, prof. UP

Prodziekan
dr Sebastian Stankiewicz