Słowo JM Rektora prof. dr. hab. Kazimierza Karolczaka do społeczności akademickiej Uniwersytetu Pedagogicznego

 

Szanowni Państwo

Każda zmiana władz uczelni niesie za sobą dla pracowników i studentów niepewność i obawy co do tego, jak będzie wyglądała przyszłość. To zrozumiałe. Mogę więc Państwa zapewnić, że zarówno ja jako rektor, jak i wybrany przeze mnie całkiem nowy zespół prorektorów nie przewidujemy rewolucji w działalności Uczelni i kierowaniu nią. Sam nigdy nie byłem rewolucjonistą i nie zamierzam nim zostać po objęciu stanowiska Rektora UP.

Uważam, że wszelkie zmiany i innowacje, nawet te najbardziej przemyślane i przedyskutowane w gronie współpracowników, czynione jednak w pośpiechu, wyrządzają ostatecznie więcej złego niż dobrego i zazwyczaj odbywają się ze szkodą dla ludzi i całego długofalowego procesu dydaktycznego.

Wybieram zatem ewolucję, tzw. elastyczną stabilność funkcjonowania Uniwersytetu Pedagogicznego, zapożyczając owo genialne sformułowanie od czeskiego slawisty i bohemisty prof. Bohuslava Havránka w odniesieniu do języka i przenosząc je w postaci parafrazy na grunt akademicki z dziedziny zarządzania.

Ewolucja ma dotyczyć nie tylko rozwoju Uczelni, tworzenia nowych jednostek naukowych i kierunków, ale przede wszystkim kontaktów na linii władze Uczelni – społeczność akademicka. Zależy mi bardzo na dialogu z Państwem, ogromnie liczę na obopólne zaufanie.

Patrzmy z odwagą i z nadzieją w przyszłość. Życie stawia przed nami nowe wyzwania, lecz gorąco wierzę w to, że im sprostamy, a wszelkie wysiłki czynione przez nas wszystkich na rzecz Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie nie pójdą na marne i z biegiem czasu przyniosą konkretne efekty.

Życzę Państwu wyłącznie sukcesów w nowym roku akademickim 2016/2017.
Vivat Universitas Paedagogica Cracoviensis!
Vivant Professores! Vivant Magistri et Doctores! Vivant omnes Discipuli!

prof. dr hab. Kazimierz Karolczak
Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego
im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie