Komunikat Nr R.K.0211.6.2021
Rektora
Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
z dnia 12 lutego 2021 roku
w sprawie ogólnych zasad systemu szczepień przeciwko COVID-19 dla nauczycieli
akademickich

W związku z informacją Ministerstwa Edukacji i Nauki informuję, iż od poniedziałku 15 lutego br. od godziny 8:00 będzie możliwość rejestracji na szczepienia nauczycieli akademickich oraz innych osób prowadzących zajęcia na uczelniach. Zapisy obejmują nauczycieli akademickich urodzonych po 31 grudnia 1956 r.

W załączniku do niniejszego Komunikatu przesyłam „Ogólne zasady systemu szczepień dla nauczycieli akademickich oraz innych osób prowadzących zajęcia na uczelniach”.

Jednocześnie informuję, iż Koordynatorem uczelnianym ds. szczepień przeciwko COVID-19 jest Pan dr Krzysztof Wąsowicz, Kanclerz Uczelni. Bardzo proszę o śledzenie na bieżąco Komunikatów Kanclerza, w których będą Państwo informowani o szczegółach w zakresie szczepień.

Rektor
Prof. dr hab. Piotr Borek