Kierownik
mgr Aneta Wójcik
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 137
telefon 12 662 60 11
aneta.wojcik@up.krakow.pl 

Kierownik
mgr Wojciech Biernat
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, pokój 127a
telefon 12 662 60 56
wojciech.biernat@up.krakow.pl

Zastępca
mgr Ewa Żołnierek
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 127
telefon 12 662 60 60
ewa.zolnierek@up.krakow.pl

Kierownicy Sekcji
Sekcja ds. Zarządzania Nieruchomościami
mgr Ewa Żołnierek
ewa.zolnierek@up.krakow.pl
Sekcja ds. Inwestycji i Remontów
mgr inż. Tomasz Wojasiński
tomasz.wojasinski@up.krakow.pl
Sekcja Zaopatrzenia i Transportu
mgr Marek Sałęga
marek.salega@up.krakow.pl

Kwestor
mgr Tomasz Kolosek
kwestor@up.krakow.pl

 

mgr Monika Defort-Szczepańska
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 371
telefon 12 662 60 52
monika.defort-szczepanska@up.krakow.pl

Dominika Skorny
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 371
telefon 12 662 60 53
dominika.skorny@up.krakow.pl

Dział Administracyjno-Gospodarczy
Dom Studencki „Atol”
Dom Studencki „Zaułek”
Dom Studencki „Krakowiak”
Dom Studencki „Za Kolumnami”

​Dział Finansowo-Księgowy
Zespół ds. Budżetowania i Controllingu