Kierownik
mgr Karolina Matysik
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 131
telefon 12 662 60 97
karolina.matysik@up.krakow.pl

p.o. Zastępca
Barbara Stachowicz
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 130
telefon 12 662 60 97
barbara.stachowicz@up.krakow.pl

Kierownik
mgr Katarzyna Friedlein-Wójtowicz
Kraków, ul. Podchorążych 2
katarzyna.friedlein-wojtowicz@up.krakow.pl

Kierownik
mgr inż. Dorota Marszałek
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 31c
telefon 12 662 64 41
dorota.marszalek@up.krakow.pl